Quy định và chính sách bán hàng


  1. Trọng lượng của sản phẩm thực tế sẽ không chính xác hoàn toàn mà sẽ có sự giao động phạm vị 10% sai lệch. Ví dụ heo sữa quay 2kg, sản phẩm thực tế sẽ có trọng lượng tối thiểu từ 1.8kg. Tuy nhiên Hog Roast sẽ luôn cố gắng để trừ hao để khách hàng luôn nhận được sản phẩm có trọng lượng bằng hoặc cao hơn trọng lượng niêm yết.
  2. Sản phẩm của Hog Roast hoàn toàn không sử dụng hóa phẩm màu hoặc hương liệu độc hại, chỉ sử dụng những gia vị phổ biến có nguồn gốc thiên nhiên.
  3. Hog Roast chỉ sử dụng nguồn heo đã qua kiểm dịch và không sử dụng thuốc tăng trưởng, thuốc tạo nạc trong quá trình nuôi.
  4. Thời gian sử dụng sản phẩm của Hog Roast là 12h kể từ thời gian đóng gói, thời gian đóng gói được ghi rõ ràng trên bao bì, quý khách vui lòng kiểm tra khi nhận hàng.
Đã đăng ký với bộ công thương