Quy định và hình thức thanh toán


 1. Các hình thức thanh toán Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website:
  • Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng bằng việc sử dụng các thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng bao gồm các loại thẻ: Visa, Master, JCB, American Express.
  • Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng bằng tiền mặt khi nhận hàng.
 2. Quy định đối với hình thức thanh toán trả trước bằng thẻ tín dụng quốc tế
  • Đơn vị thứ ba cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán thẻ là 2checkout
  • Hog Roast không lưu giữ bất kỳ thông tin nào liên quan đến thẻ thanh toán của khách hàng
  • Hog Roast chịu mọi chi phí cho việc xử lý thanh toán online bằng thẻ, khách hàng không phải trả bất kỳ chi phí nào cho việc thực hiện thanh toán online
  • Nếu việc thực hiện thanh toán online không thành công bằng bất kỳ nguyên nhân gì, thì hình thức thanh toán trả sau bằng tiền mặt sẽ được áp dụng
 3. Quy định đối với hình thức thanh toán trả sau bằng tiền mặt
  • Số tiền thanh toán bằng đúng với số tiền ghi trên hóa đơn
  • Nhân viên giao hàng có trách nhiệm thối lại tiền thừa
  • Nhân viên giao hàng chỉ nhận tiền còn đủ tiêu chủ lưu thông theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước
  • Nếu quý khách không thực hiện thanh toán, đồng nghĩa với việc hủy đơn hàng và Hog Roast sẽ ngừng cung cấp sản phẩm thuộc đơn hàng đó
Đã đăng ký với bộ công thương