Quy định về việc truy cập website


Khi truy cập hoặc đăng nhập vào Website này có nghĩa là khách hàng đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng dừng việc truy cập vào Website của Hog Roast.

  • Truy cập vào website: Khách hàng chỉ được phép truy cập website của Hog Roast bằng trình duyệt dưới sự tương tác trực tiếp của quý khách, tuyệt đối không được sử dụng robot, phần mềm tự động nhằm làm tổn hao băng thông của website.
  • Quyền sở hữu trí tuệ của Hog Roast: Tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế trên website đều là tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Hog Roast, người truy cập không được quyền sử dụng nếu chưa có sự chấp thuận của Hog Roast bằng văn bản hoặc email.
  • Cung cấp thông tin: Khi khách hàng điền thông tin vào các form đặt hàng, đồng nghĩa với việc khách hàng cho phép Hog Roast sử dụng theo điều khoản Bảo mật thông tin.
Đã đăng ký với bộ công thương